Darbuotojai

Pedagogai

Eil. Nr.Vardas, pavardėIšsilavinimasKvalifikacinė kategorijaPareigybė
1.Dalia GricienėAukštasis universitetinis, edukologijos magistrasAuklėtoja metodininkėDirektorė
2.Vanda JuozapaitienėAukštasis universitetinis, edukologijos magistrasAuklėtoja metodininkėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
3.Daiva UrbonienėAukštasis universitetinisLogopedė metodininkėLogopedė
4.Jugina KaminskėAukštasis univeritetinisVyresnioji auklėtoja, meninio ugdymo mokytoja Auklėtoja, meninio ugdymo mokytoja
5.Ingrida KaralienėAukštasis universitetinisAuklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytojaAuklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja
6.Dovilė VaikutienėAukštasis universitetinisAuklėtojaAuklėtoja
7.Vidija RinkevičienėAukštasis universitetinisAuklėtoja metodininkėAuklėtoja
8.Neringa KavaliauskienėAukštasis universitetinisVyresnioji auklėtojaAuklėtoja
9.Alma ŠulčienėAukštasis universitetinis Vyresnioji auklėtojaAuklėtoja
10.Brigita KudrickaitėNebaigtas aukštasis universitetinisAuklėtojaAuklėtoja

Aptarnaujantis personalas

Eil. NrVardas, pavardėPareigybė
1.Reda LabutienėDirektoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, sandėlininkė
2.Jūratė MotiejūnienėSekretorė
3.Dovilė BaniūnaitėDietistė
4.Ieva IvoškevičėAuklėtojos padėjėja
5.Daina BeinorienėAuklėtojos padėjėja
6.Violeta DirvonaitėAuklėtojos padėjėja
7.Rasa TamoševičienėAuklėtojos padėjėja
8.Kristina ValterienėVirėja
9.Ingrida DaugirdienėVirėja
10.Sigitas VilimasDarbininkas
11.Liuda ValterienėValytoja, kiemsargė