Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas už 2020 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas už 2020 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas už 2020 m. II. ketv.

Biudžeto vykdymo aiškinamasis  raštas už 2020 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2020 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas už 2019 m. IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m. IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. IV ketv.